Translate

woensdag 1 oktober 2014

Getting started


My husband and I moved to a small house in an old little town in Holland, and here we start a new life. Our things have found their new places, and, more important, we find them where we think they are. We moved from a big house to a small one, so it was quiet a job, but now we feel comfortable in our cosy new house.

We zijn onlangs verhuisd naar een klein huis in een oud voormalig Zuiderzeestadje. Langzamerhand hebben alle spullen een plaats gevonden, en, belangrijker nog, we weten onze dingen weer te vinden. Het vorige huis was behoorlijk groot, en we verhuisden naar een veel kleinere woning, dus het was een behoorlijke klus, maar we beginnen aardig te aarden in ons nieuwe huis.

The summer in Holland was good this year, so we were most of the time outside, but now fall is coming, and now I can start turning our house into a home. I really like patchwork and quilting, embroidery and crossstitch, and there are a lot of old technics I really want to learn, like tatting and Irish crocket.

Vanaf onze verhuizing hebben we te maken gehad met mooi weer, dus we leefden afgelopen zomer vooral buiten, maar nu wordt het toch herfst en kan ik eindelijk beginnen met het maken van dingen die van het huis een thuis moeten maken.
Ik hou erg van patchwork en quilten, borduren, en er zijn een aantal oude technieken die ik dolgraag wil leren, zoals frivolité en Iers kant haken.

But first, today I start a new project. I start making the Love Entwined Quilt from Esther Aliu. It is an reproduction of a Marriage Coverlet from 1790. Esther did a great job to make it possible to make our own version of this beauty. A lot of makers are close to the finish I believe, and I am at the start of it, but I saw Esther herself also started recently. For me this project is as a long journey, so I decided to start a weblog to tell about my experiences and show my results.

Vandaag start ik een nieuw project, en wel de Love Entwined van Esther Aliu. Het patroon werd ontleend aan een appliqué-quilt uit 1790, gemaakt voor een trouwerij. Esther heeft er patronen van gemaakt en via haar groep maakt ze het voor vrouwen over de hele wereld mogelijk om deze prachtige quilt te maken. Velen zijn niet ver van de finish, terwijl ik nog moet beginnen, maar ik zag dat Esther zelf ook nog niet zo lang geleden is begonnen. Ik zie het project als een lange reis, en daarom besloot ik dat het ook tijd werd voor een eigen weblog, waar ik over mijn projecten kan vertellen en mijn vorderingen kan laten zien.

Since our movement I am working on a few projects. I am working on a Quaker Crossstitch sampler and I am knitting blocks for a blanket in two colors. I am also working on a big medaillonquilt with diamonds of hexagons. This will be a present for my sister in law, and I called it Gertruds'Coverlet.
Sometimes I make something  small like a pincussion, because I am a fan of Pinterest, which is very inspiring for me.

Ik heb niet helemaal stil gezeten sinds onze verhuizing. Ik werk aan een Quaker Sampler en ik brei een gezellige deken in twee kleuren. Ook werk ik aan een medaillonquilt met hexagon diamanten die ik Getruds' Coverlet heb genoemd. Af en toe maak ik iets kleins tussendoor, vaak geprikkeld door Pinterest waar prachtige dingen voorbij komen.This little sachet inspirated me to make a small pincussion, which I show next time, for my battery of my camera is exhausted.

Dit lieve zakje inspireerde mij tot een klein speldenkussentje, want daarvan heb je er immers nooit genoeg! I laat het de volgende keer zien, want de batterij van mijn camera is leeg, dus die ga ik nu eerst opladen.

See you next time!     Tot de volgende keer!
 


Geen opmerkingen: